Gửi hồ sơ trực tuyến - Thông tin quy hoạch

1

Thông tin người nộp

2

Thông tin khu đất

3

Hồ sơ đính kèm

4

Gửi hồ sơ

Thông tin người gửi hồ sơ

Thông tin khu đất

Hồ sơ đính kèm

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ, sổ hồng)
Thể hiện đầy đủ hình ánh, thông tin khu đất (số thửa đất, số tờ bản đồ); thông tin pháp lý của Giấy chứng nhận (số cấp Giấy chứng nhận, chữ ký, con dấu của cơ quan cấp Giấy chứng nhận). Cung cấp hình chụp cận cảnh bảng liệt kê tọa độ góc ranh của khu đất theo đúng như hướng dẫn. Không che, làm mờ hoặc bôi xóa các thông tin trên Giấy chứng nhận.
* Lưu ý: Vui lòng chọn nhiều ảnh cùng một lúc (Nhấn giữ Ctrl và bấm chuột để chọn nhiều ảnh)

Thông tin
Thông tin
Thông tin
Thông tin
Thông tin
Thông tin

Bản đồ hiện trạng vị trí
* Lưu ý: Vui lòng chọn nhiều ảnh cùng một lúc (Nhấn giữ Ctrl và bấm chuột để chọn nhiều ảnh)
Thông tin
Thông tin
Thông tin
Thông tin
Thông tin
Thông tin

Nộp hồ sơ

Cá nhân hoặc tổ chức chọn nơi nhận hồ sơ khi đã giải quyết xong. Đối với trường hợp "Gửi hồ sơ đến địa chỉ của tôi" thì kết quả hồ sơ sẽ được gửi đến địa chỉ ở phần Thông Tin Người Nộp thông qua bưu điện, các chi phí phụ thuộc vào đường bưu điện, và người yêu cầu chịu mọi phi phí này. Lưu ý: Gửi qua bưu điện chỉ áp dụng trong khu vực Tp.Hồ Chí Minh