Để sử dụng ứng dụng Cung cấp Chứng chỉ quy hoạch trực tuyến, người sử dụng truy cập vào trang chủ http://ttqh-thuduc.tphcm.gov.vn. Sau đó nhấn vào menu "Nộp hồ sơ" phía trên bên phải màn hình như Hình 1.

Hình 1
Hình 1. Nộp hồ sơ đề nghị Cấp chứng chỉ quy hoạch

Thủ tục cung cấp Chứng chỉ quy hoạch trực tuyến bao gồm 5 bước, cụ thể:

Bước 1: Nhập thông tin người gửi

Người sử dụng cung cấp các thông tin lần lượt như trên Hình 2. Các thông tin có đánh dấu (*) là thông tin mang tính bắt buộc người sử dụng cần phải cung cấp.

Hình 2
Hình 2. Nhập thông tin người nộp hồ sơ

Bước 2: Nhập thông tin khu đất

Người sử dụng cung cấp các thông tin liên quan đến khu đất như hình 3. Các thông tin có đánh dấu (*) là thông tin mang tính bắt buộc người sử dụng cần phải cung cấp.

Hình 3
Hình 3. Nhập thông tin thửa đất

Bước 3: Gửi hồ sơ đính kèm

Người sử dụng nhấp vào biểu tượng dấu (+) để tải hình chụp Sổ đỏ và Bản đồ hiện trạng vị trí (bắt buộc) từ máy tính hoặc thiết bị di động (Hình 4). Hồ sơ Bản đồ hiện trạng vị trí mang tính bắt buộc theo quy định.

Đối với nội dung Sổ đỏ, người sử dụng cần chụp rõ nét Bìa sổ đỏ, Trang 1 (Chụp rõ nét số tờ, số thửa), Trang 2 (Chụp rõ nét sơ đồ thửa đất) và Bảng liệt kê tọa độ góc ranh như hình 5.

Đối với nội dung Bản đồ hiện trạng, người sử dụng cần chụp rõ nét Trang 1, Trang 2Bảng liệt kê tọa độ góc ranh như hình 6.

Sau khi đính kèm hồ sơ, chọn Mục đích cấp chứng chỉ quy hoạch. Phần bản đồ hiện trạng vị trí phải có hình chụp tọa độ khu đất (hình 7).

Hình 4
Hình 4. Tải hồ sơ đính kèm
Hình 5a Hình 5b
Hình 5. Nội dung Sổ đỏ cần đính kèm
Hình 6
Hình 6. Nội dung Bản đồ Hiện trạng vị trí cần đính kèm

Bước 4: Xác nhận hồ sơ

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, người sử dụng chọn nơi nhận kết quả, bấm vào ô xác nhận "Tôi không phải là người máy", sau đó nhấn nút "Xác nhận" như Hình 7. hệ thống sẽ trả về mã hồ sơ được dùng để tra cứu tình trạng thụ lý.

Hình 7
Hình 7. Xác nhận hồ sơ

Bước 5: Mã số hồ sơ

Sau khi hoàn tất thủ tục gửi hồ sơ, người sử dụng sẽ được nhận Mã số hồ sơ. Mã số hồ sơ này dùng để tra cứu tình trạng thụ lý của hồ sơ, người sử dụng nhấn nút "Cấp chứng chỉ quy hoạch", sau đó nhấn tiếp nút "Tra cứu hồ sơ" và điền vào mã số hồ sơ đã nhận được ở bước trước đó. Các thao tác nút bấm như trên Hình 8.

Hình 8
Hình 8. Màn hình tra cứu tiến độ thụ lý của hồ sơ

Khi hồ sơ đã được thụ lý xong và có chữ ký cùng con dấu của phòng Quản lý đô thị, hồ sơ sẽ được chuyển sang trạng thái số 5 "Hồ sơ đã hoàn tất và chờ phát hành".