Gửi hồ sơ trực tuyến

Vui lòng truy cập vào đường link dưới để nộp hồ sơ cấp thông tin quy hoạch trực tuyến Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đã vận hành ứng dụng Cung cấp thông tin quy hoạch – Dịch vụ công trực tuyến của thành phố Thủ Đức tại cổng thông tin https://cpxd-tpthuduc.tphcm.gov.vn/. Đề nghị vui lòng truy cập vào đường link dưới đây để nộp hồ sơ cấp thông tin quy hoạch trực tuyến

Danh Sách Các Văn Bản Hướng Dẫn Thủ Tục Hành Chính

Loại Văn Bản Tải Xuống
Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính Phủ Xem văn bản
Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải Xem văn bản
Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh Xem văn bản
Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND củy UBND Thành phố Hồ Chí Minh Xem văn bản
Hướng dẫn số 6460/HD-SGTVT của Sở Giao thông Vận tải Xem văn bản
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thi công Xem văn bản