Gửi hồ sơ trực tuyến

Cá nhân hoặc tổ chức chọn loại hồ sơ phù hợp bên dưới.

# Loại hồ sơ Thời gian thụ lý  
1 Thông tin quy hoạch 11 ngày Chọn
Lưu ý:
- Căn cứ Khoản 15, Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018, do đó kể từ ngày 01/01/2019 không thực hiện cung cấp Chứng chỉ quy hoạch
- Phần mềm chỉ cung cấp thông tin quy hoạch của TP Thủ Đức khu vực 3 gồm 12 phường (Phường Bình Chiểu, Phường Bình Thọ, Phường Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình, Phường Linh Chiểu, Phường Linh Trung, Phường Linh Tây, Phường Linh Xuân, Phường Linh Đông, Phường Tam Bình, Phường Tam Phú, Phường Trường Thọ)

Danh Sách Các Văn Bản Hướng Dẫn Thủ Tục Hành Chính

Loại Văn Bản Tải Xuống
Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính Phủ Xem văn bản
Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải Xem văn bản
Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh Xem văn bản
Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND củy UBND Thành phố Hồ Chí Minh Xem văn bản
Hướng dẫn số 6460/HD-SGTVT của Sở Giao thông Vận tải Xem văn bản
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thi công Xem văn bản